Hovedside          
Vår virksomhet består i det vesentlige av:


  • Revisjon
  • Utarbeidelse av årsoppgjør
  • Bistand ved selskapsstiftelser
  • Kapitalendringer
  • Fusjoner
  • Fisjoner
  • Utarbeidelse av vedtekter mv
  • Rådgiving innen skatt, avgift, regnskap og noe forretningsjuss
  • Verdsettinger
 Mercturn - Revisjon, regnskap og revisor.
Mercturn as - Langnesveien 59 b - 9016  Tromsø - SE KART
Telefon + 47 47 87 25 80 -E-post: firmapost@mercturn.no